Az eredeti cikk itt érhető el: Otto Scharmer: Democratizing Access To The Tools For Transformation

Fordította: Emich Szabolcs


A felgyorsuló társadalmi és környezeti összeomlással szemben hogyan építhetjük fel kollektív átalakulási képességünket, hogy mindenki számára igazságos, befogadó és megújuló társadalmat hozzunk létre?

Kulcs felismerések:

Az elmúlt két évtizedben a Presencing Institute-ban végzett munkánk során megtanultunk néhány kulcsfontosságú leckét a kollektív átalakulási képességünk kiépítésével kapcsolatban.

1. Nem tudsz megváltoztatni egy rendszert, hacsak nem alakítod át a tudatosságot.

2. Nem tudod átalakítani a tudatosságot, hacsak nem teszed képessé a rendszert hogy érzékelje és lássa önmagát.

3. Mindezt csak akkor lehet skálázhatóan megvalósítani, ha létrehozzuk a mély-tanulási struktúrák új formáit.

A múlt hónapban a Presencing Institute közösségének írt levelemben kitértem arra, hogy az antropocén korában élünk, az emberek korában, és hogy az összes kihívást, amellyel bolygóméretekben szembesülünk, mi okozza … hát mi magunk.

Arra is kitértem, hogy egy mélyreható bolygószintű küszöbhelyzetben vagyunk, mely felszólít minden egyes embert hogy válaszoljon erre a kritikus kérdésre:

Mi az én és a mi válaszunk minderre, hogyan fogok – és hogyan fogunk – fellépni ebben a pillanatban?

Most tényleg eljött a mi időnk. Bátorító volt olvasni a válaszaitokat, a személyesektől a társadalmi és kollektív válaszokig.


Miriam Heskamp pl. a következőt válaszolta…

„…azáltal, hogy belehajolok abba, ami kényelmetlen, és tanulni fogok belőle.”

Anupama Khatana így gondolkodik:

„Szeretném a gyerekeket a természetről, a természettel való kölcsönhatásunkról és nem csak az éghajlatváltozásról tanítani”.


Manoj Onkar azt mondja, hogy:

„Terjeszteni a tudatosságot a 3 megosztottságról, és mozgalmat létrehozni: Tudatosságon alapuló kollektív cselekvés az oktatási intézményekben, civil szervezetekben és kormányzati szervezetekben, valamint a társadalom egészében.”

A transzformációs műveltség építése

Az elmúlt két évtizedben megtanultuk, hogy a transzformációs műveltséget nagy léptékben kell kiépítenünk.

„A transzformációs műveltség egy rendszer azon képessége, hogy túllépjen azon, amire ma a legtöbb rendszert tervezték: a status quo optimalizálására, azaz a múlt optimalizálására”.

Az előttünk álló nagy kihívások szinte mindegyike arra szólít fel minket, hogy valami mást tegyünk, és ne ugyanezt folytassuk. Arra szólítanak fel minket, hogy a múlt elengedésével válaszoljunk, hogy együtt érzékeljük és együtt teremtsük meg azt, ami ki akar bontakozni. Arra jöttünk rá, hogy a múlt elengedésének képessége, valamint a jelen és a kibontakozó jövő közös érzékeléséhez szükség van egy belső vezetői munkára. Gondozni kell a változás bajnokainak belső állapotát.

Ez a gondozás támogatást igényel.

Ezt a támogató struktúrát neveztük el „u.school for transformation„-nek.

A u.school for transformation egy olyan vízió, amelynek célja, hogy demokratizálja a hozzáférést az egész embert és egész rendszereket átfogó innovációhoz és tanuláshoz, integrálva a fejet, a szívet és a kezeket, valamint a mikro- és a makroszintet.

Egy iskola falak nélkül

Az u.school for transformation egy falak nélküli iskola, mert összekapcsolja a rendszeren és határokon átívelő változásokat és mozgalmakat létrehozó személyeket, és olyan cselekvési-tanulási környezettel támogatja őket, amelyet a helyeken, ágazatokon és rendszereken átívelő együttműködésre és közös alkotásra terveztek.

Szinte minden nagyobb kihívás, amellyel szembe kell néznünk, arra szólít fel, hogy a múlt elengedésével válaszoljunk, hogy együtt érzékeljük és együtt teremtsük meg azt, ami fel akar bukkanni.

Az elmúlt két évtizedben a Presencing Institute egy ilyen új infrastruktúra minden szükséges alapelemét prototípusosan kialakította helyi, regionális vagy globális szinten.Úgy gondoljuk, hogy most jött el az ideje, hogy ezeket a különböző elemeket egyesítsük az u.school for transformation elindításával.


„A cél az, hogy képessé tegyük a polgárokat, a változásra törekvőket, a közösségeket, a közszféra intézményeit és a megújuló vállalkozásokat arra, hogy kollektív képességet fejlesszenek ki, hogy megfeleljenek a hatalmas átalakító változások pillanatának, amelyek ebben az évtizedben, és valószínüleg ebben az évszázadban ránk várnak.”

Milyen támogató struktúrákra van szükség ahhoz, hogy a vezetők és a változásformálók a fokozódó nehézségekkel szemben kibontakozhassanak?

Öt fő elem

Az alábbi öt alapvető elemet találtuk alapvetőnek a skálázható infrastruktúrák kiépítésében, amelyek támogatják az önmagunk és rendszereink átalakításának útját. Ezek a következők:

Módszerek és eszközök

1. Új módszerekhez és eszközökhöz való hozzáférés

 • Az elmúlt évek során a Presencing Institute csapata módszereket és eszközöket hozott létre a társadalmi átalakuláshoz, és ezeket a creative commons keretében mindenki számára szabadon hozzáférhetővé tette.
 • Ezeket az eszközöket és forrásokat több mint egy tucat nyelvre lefordították.
 • E módszerek és eszközök közé tartozik például a figyelem négy szintje, az érdekelt felek interjúja, a 3D térképezés és a naplózás.

Azt is megtanultuk azonban, hogy a módszerek és eszközök biztosítása önmagában nem elég. Az új viselkedésmódok kialakításához a változás bajnokainak valami másra is szükségük van:

2. A gyakorlás terei

A változás bajnokainak szüksége van gyakorló helyekre, terekre.

Scribing by Kelvy Bird
 • A változás bajnokainak olyan gyakorló terekre van szükségük, amelyek segítenek nekik új viselkedésmódokat elsajátítani és új eszközökkel dolgozni biztonságos, támogató és generatív környezetben.
 • A generatív gyakorlatok példái közé tartoznak az esetklinika (Case Clinic) körök, a szolidaritási körök, a Social Presencing Theater gyakorlások és a vizuális írás gyakorlatok.
 • Munkánk során azt tapasztaltuk, hogy az erőteljes gyakorlóterek létrehozásának néhány legfontosabb kulcsa a tudatosságon alapuló szociális művészetek használatában rejlik, mint például a generatív írás vagy a Social Presencing Theater.
 • Ezek a gyakorlóterek sokat segítenek, de azt is megtanultuk, hogy a két dolog, az eszközök és a gyakorlóterek egyszerű biztosítása még mindig nem elegendő:

3. Az aktiválódás arénái

Ami gyakran hiányzik, azok az aktiválódás arénái – vagyis olyan színterek, amelyek segítenek nekünk, a változások alakítóinak, hogy szikrát szórjunk és kapcsolódjunk legmagasabb törekvéseinkhez, legjobb jövőbeli lehetőségeinkhez, és érzékeljük a rezonancia mezőit más ágazatokban és földrajzilag más változások alakítóival, miközben elkezdünk a mostban ebből az érzékelt kapcsolatból kiindulva működni.

A Presencing Institute (PI) egész évben biztosítja ezeket az aktiválási színtereket ingyenes nyilvános lehetőségekkel (u.lab 1x és GAIA), valamint személyre szabott módon intézményi keretek között (lásd alább).

A 2020-2021-es időszakban a GAIA 15 000, az u.lab 1x pedig 19 744 regisztrált résztvevőt vonzott 155 országból. 2015 óta több mint 200 000 regisztrált résztvevőnk volt az ingyenes online és offline aktiválódás arénáinkban.Ez a három alapvető összetevő valódi előrelépést jelent. De van még valami más is, amire szintén gyakran szükség mutatkozik:


4. Folyamatos és személyre szabott támogatási struktúrák

Minden átalakulási útnak szüksége van folyamatos támogató struktúrákra, azaz konténerekre vagy tartóterekre, amelyek támogatják a változás bajnokait és a vezetői csapatokat, hogy szükség szerint felülvizsgálják, újrafókuszálják és regenerálódjanak, valamint hogy támogassák egymást az aktuális kihívásokban. Ezek a támogatási struktúrák kontextus és hely szerint változnak. Az elmúlt év példái:

 • u.lab 2x: Egy ingyenes (alkalmazás-alapú) változásgyorsító 2021-ben, amely 340 csapatnak segített a különböző ágazatok és rendszerek területein, hogy négy hónap alatt az ötlettől az ökoszisztémára gyakorolt hatásig eljuttassák prototípus kezdeményezéseiket. (Ez több ezer érdekelt fél és alapcsapattag bevonásával zajlott).
Scribing by Kelvy Bird at the Global Forum 2021
 • Globális fórum: A PI 2021 júniusában globális fórumot szervezett, amely az átalakulási eseteket és a változás bajnokait mutatta be. A közösség által közösen létrehozott „hangoskert” több mint 80 változástörténetet mutatott be a világ minden tájáról, és néhány hét alatt 8 172 letöltést ért el. A hangoskert segített a fórum résztvevőinek elszakadni a képernyőktől, és történeteken, hangzásvilágokon és mély elmélkedési gyakorlatokon keresztül mélyen elmerülni a helyi kontextusukban. (További információkért látogasson el a weboldalra).
 • Az U.Academy: Digitális kapacitásépítő infrastruktúra havi programokkal, amelyek a társadalmi átalakuláson dolgozó intézményi döntéshozóknak és vezetőknek szólnak. A PI célja, hogy 2022-re nyereségessé tegye működésének ezt az ágát.
Scribing at the United Nations by Kelvy Bird
 • Testreszabott intézményi infrastruktúrák: Az átalakulást támogató intézményi támogatási struktúrák egyik példája az Egyesült Nemzetek Szervezetével és annak különböző ügynökségeivel folytatott három jelenlegi munkánk:
 1. Az ENSZ egészére kiterjedő párbeszédsorozat a rendszerek átalakításáról a cselekvés évtizedében;
 2. Egy ENSZ cselekvési tanulási laboratórium 450, a világ minden főbb régiójában működő, változást előidéző személy számára; és
 3. 14 SDG Leadership Labs, amelyek a fenntartható fejlődési célok végrehajtásának felgyorsítására összpontosítanak az adott ország sajátos kontextusában.

Az ötödik elem

Bár a fenti négy alapvető összetevő mindegyike kritikus fontosságú, azt is megtanultuk, hogy az ötödik összetevő nélkül ezek nem lesznek elegendőek.

5. Kutatás és ismeretszerzés

A nagyszabású mozgalmak aktiválásának végső valutáját élvonalbeli kutatáson alapuló tudás létrehozásával kell megalapozni. Íme néhány közelmúltbeli mérföldkő ezen a téren:

 • Egy lektorált tudományos folyóirat elindítása: Journal of Awareness-Based Systems Change.
 • A folyóirat célja, hogy a fejlessze a rendszertudományt a mélyreható rendszerváltozás láthatatlan struktúráinak láthatóvá tételével kapcsolatban. A folyóirat alapító szerkesztőbizottságában világszerte sokszínű akadémikusok, köztük vezető őslakos tudósok foglalnak helyet.
 • Hét könyv kiadása, a legutóbbi kettő 2021-ben:
 • Just Money: Mission-Driven Banks and the Future of Finance, amely azt vizsgálja, hogyan lehet a pénzügyeket eszközként használni egy igazságosabb és fenntarthatóbb társadalom építéséhez;
  • Social Presencing Theater (Közösségi jelenlét színház): The Art of Making a True Move, amely egy Arawana Hayashi és a Presencing Institute munkatársai által közösen létrehozott innovatív társadalmi művészeti forma eredetét, elveit és gyakorlatát mutatja be.
  • A Social Presencing Theater módszereinek és eszközeinek nemcsak beavatkozási, hanem kutatási célokra történő fejlesztése jobban láthatóvá teszi a társadalmi rendszerek és társadalmi mezők nagyrészt láthatatlan struktúráit. (A társadalmi mezők társadalmi rendszerek, de belülről, belső feltételeikből szemlélve).
  • Field of the Future blogunk közzététele a közösség összekapcsolása, valamint a kezdeményezések és új ötletek bemutatása érdekében.
  • Egy 10 éves kutatási kezdeményezés elindítása a tudatosságon alapuló rendszerváltozás módszereinek és eszközeinek kifejlesztésére és továbbfejlesztésére, valamint ezek általánossá tételére.

Eszközök, gyakorlati területek, aktiválódási arénák, folyamatos támogatási struktúrák, valamint fejlett kutatás és ismeretterjesztés – ez az öt fő összetevő, amelyekről úgy véljük, hogy kritikus építő infrastruktúrát jelentenek a nagyléptékű átalakuláshoz.

Mindezeket az összetevőket teszteltük és finomhangoltuk.

Most azonban eljött az idő, hogy ezeket a tanulási tapasztalatokat és komponenseket egyesítsük annak érdekében, hogy segítsünk megfelelni az átalakító változás pillanatának teljes skáláján. 

Célunk: Az u.school For Transformation elindítása és a változtatók millióinak aktivizálása globálisan

Activating 1 million changemakers at the u.school for transformation

Az elkövetkező 10 évben az u.school for transformation célja, hogy új partnerségeket alakítson ki hasonlóan gondolkodó intézményekkel, amelyek segítenek nekünk abban, hogy aktivisták és változtatók millióit érjük el és támogassuk, akik kulcsfontosságúak lesznek az előttünk álló évtizedekben az átalakító változás több helyszínű, terület-alapú és mégis bolygószintű tudatosságon alapuló utazása során.

Ez az új típusú, határok nélküli iskola:

 • Tovább fogja aktiválni a változtatók élénk globális ökoszisztémáját, akik elősegítik a helyi és regionális „csomópontok” létrejöttét; olyan témák köré szerveződnek, mint az éghajlatváltozás, a regeneratív mezőgazdaság, a nők jogai, a faji egyenlőség, a pénzügyi befogadás, valamint az oktatás újragondolása és átalakítása az emberi kibontakozás érdekében;
 • Az átalakulás útjaival kapcsolatos, személyre szabott kapacitásépítési mechanizmusokat biztosít az alulról szerveződő változás bajnokok, az intézményi szakemberek és a tudatosságon alapuló rendszerváltozással foglalkozó kutatók számára;
 • Lehetőséget biztosít az egyetemi hallgatók alaptantervének kiegészítésére, összekapcsolva a tanulást a valós cselekvés és változás lehetőségeivel, miközben mindez a beavatkozók belső állapotát ápolja;
 • Az egyetemeknek olyan utakat kínál, amelyek segítségével újragondolhatják és átalakíthatják az oktatást a század igényeinek megfelelően, összekapcsolva a rendszerszemléletű gondolkodást a tudatossági gyakorlatokkal, valamint a gyakorlatias esztétikai és etikai műveltséggel;
 • Kezdeményezi az egyén és a rendszerek átalakítását célzó utakat ágazatokon és földrajzi területeken átívelően;
 • A tudatosságon alapuló rendszerváltozás területének előmozdításához szükséges adatok, tapasztalatok és tudásanyag fejlesztése.

Az u.school for transformation azon szunnyadó kreatív képességek közös megértésén alapul, amelyekkel az emberek és bolygónk ökoszisztémája rendelkezik, és amelyek, ha aktiválódnak, létrehozhatják és felerősíthetik a tudatosságon alapuló civilizációs megújulás következő hullámát, amely oly sok helyen és közösségben már javában zajlik.


A Presencing Institute olyan partnereket keres, akik osztoznak ebben a szándékban, és akik különböző erőforrásokkal és képességekkel tudnak hozzájárulni a határok nélküli iskola megvalósításához.


Együttműködésünk egy „Lehetőségek Alap” elindítását is magában foglalja, amelynek célja, hogy a következő 4 évben 5 millió dollárt gyűjtsön az infrastruktúra, a tanterv és a partnerségek kiépítésére, amelyek lehetővé teszik, hogy az u.school for transformation elérje a méretét.


További partnerségi kezdeményezések közé tartozik a munkatársak kihelyezése, a platformok megosztása az egyetemi kampuszokkal, valamint olyan nemzeti és regionális laboratóriumok létrehozása, amelyek az u.school helyi környezetben történő kifejeződéseivé válnak.

Ha az u.school-t egyszer sikerül megvalósítani, úgy gondoljuk, hogy a következő évtizedekben az u.school képes lesz bevételt termelni a megkeresett jövedelem és a közösségi hozzájárulások formájában, ami nagyrészt önfinanszírozóvá teszi majd az elkövetkező évtizedekben.


Mi a Presencing Institute alapcsapatában erre érezzük magunkat hivatottnak, amikor belenézünk a jelenlegi, szétziláló állapotokba.

Mi az, amire Te, most hívást érzel?

Ha úgy érzed, hogy a fent vázolt törekvésekkel és jövőképpel azonosulsz, és szeretnéd támogatni az u.school for transformation-t, kérjük, csatlakozz  e-mail listánkhoz, hogy elsőként értesülj a legfrissebb híreinkről.Hivatalos kampányunk hamarosan elindul.


Ha érdekel az u.school eszközeinek és gyakorlatainak felfedezése, akkor fontold meg, hogy csatlakozol az u.lab 1x új ciklusához, amely szeptember 9-én kezdődik.


Regisztrálj most a weboldalunkon:www.presencing.org/ulab


Szeretném kifejezni köszönetemet Kelvy Birdnek a vizuális anyagok elkészítéséért, valamint Priya Mahtaninak és Rachel Hentschnek a tervezet szerkesztéséért.