Mediátor Iroda – A Jövőképző konfliktuskezelési szolgáltatása

Civil szervezetek és közösségek, vállalatok fordulnak ide segítségért, ha a munkatársaik, tagjaik közötti együttműködésben, emberi kapcsolataikban elakadnak, konfliktusaik megnehezítik a közösségen belüli életet.
Közösségi mediátoraink otthonosan mozognak a civil szféra meghitt káoszában, és a vállalati világ hűvös pragmatizmusában is. Ezzel nagyszerű találkozási helyet és átjárást is biztosítanak e két szférának és e két világ között.

Mediátoraink

A Jövőképzőben Közösségi mediátornak hívjuk azokat a tanácsadóinkat, akik sikeresen elvégezték egyéves Mediátorképzésünket, és ezek után velünk akarnak dolgozni. Szakmai közösségünk ereje abban rejlik, hogy közös szellemiségre építünk, és a folyamatos fejlődéshez szupervíziót biztosítunk számukra.

 

Bálint-Huber Zsuzsanna

Bálint-Huber Zsuzsanna

Közösségi mediátor

 

Közösségi és szervezeti mediátorként hiszem, hogy az egyéni mentális és lelki jóllét kulcsfontosságú ahhoz, hogy hatékonyan kezeljük és feloldjuk a konfliktusokat a közösségekben. Emiatt először az egyéni belső munkára összpontosítok, hogy segítsem az embereket megtalálni belső egyensúlyukat és önbizalmukat, valamint megfogalmazni saját igényeiket és céljukat. Ezáltal növelem a nyitottságot és az empátiát, ami elősegíti a jobb megértést. Ez a folyamat hozzájárul a kiegyensúlyozottabb mindennapokhoz és az eredményes együttműködésekhez. A mediáció számomra egy olyan út bejárását jelenti, ahol bár több elágazás van, de végül elégedetten tekinthetünk vissza az útra, amelyet közösen jártunk be.

Béke Gyula

Béke Gyula

Közösségi mediátor

 

Közösséginkben őszintén létezni a legfőbb lelki erőforrásunk. A konfliktus a közösségek sajátja, sokszor láthatatlanul a ködben élve, belőlünk táplálkozva erodálják életerőinket. 

Békével kínálom mindenkinek azt a felemelő szabadság érzést, amely egy mediációs, megismerő, tisztázó folyamat végén várhat rá.

Csaszny Zoltán

Csaszny Zoltán

Közösségi mediátor

 A Dalai láma mondta egyszer:
„A béke nem a konfliktusok hiányát jelenti; a különbségek mindig ott lesznek. A béke azt jelenti, hogy ezeket a nézeteltéréseket békés úton oldjuk meg; párbeszéden, oktatáson, tudáson keresztül; és humánus módon.”
Én ezt a békét próbálom megteremteni. Hiszem, hogy ott a híd mindannyiunkban, ami egymáshoz vezet. Segítek megtalálni ezt a hidat és átsétálni rajta.

 

Emich Szabolcs

Emich Szabolcs

Mediátor, Jövőképző mentor, szupervizor, szervezetfejlesztő

Csodálatos emberek, akik képesek alkotni, teremteni, nevelni, világot szépíteni, rejtélyes módon elfordulnak egymástól. Előkeresik és megmutatják azt a részüket ami sebesült, még nem kész. Ha csak egy pici segítséget kaphatnak valakitől aki látja még a fénylő részüket a sötét viharban is, lassan újra szót értenek. A szavakon át érzéseket, közös szándékokat fedeznek fel és együtt, egymásban beforrasztanak egy olyan sebet, ami addig nem engedte hogy a világban megmutassák tiszta, ragyogó lényüket.

Én pedig csak hittel, egyensúlyban állva, bátorító figyelemmel kísérem, néha vezetem ezt az átalakulást.

Farkas-Molnár Judit

Farkas-Molnár Judit

Közösségi mediátor

Mindannyian gyönyörű dallamok vagyunk, egyéni ritmussal. Más szólamokkal kiegészülve, hol harmóniában tudunk megszólalni, hol diszharmonikussá válunk, vagy egyszerűen elvétjük a ritmust. Abban szeretnék segíteni, hogy a „szünetben”- a csendben meghalljuk egymás hangját, dallamát, és a közösen megformált műben mindannyiunk dallama szépen szóljon.

 

Justin Júlia

Justin Júlia

Közösségi mediátor

Célom a közösségek jóllétéért felelősséget vállalni. A közösség tudatos építésével, ápolásával olyan közeget teremteni, melyben a közösség tagjai optimálisan tudnak fejlődni, egymásból erőt meríteni, konfliktusaikat felvállalni. A mediációs szemléletet és eszközöket a közösség életének mindennapjaiba bevinni, alkalmazási lehetőségeit felismerni, tanítani és szokásrendjébe beilleszteni.

Kiss Ambrus

Kiss Ambrus

Közösségi mediátor

A mediációs folyamatban fontos számomra, hogy lehetőség nyílik a megromlott kapcsolat helyreállítására. Jó látni, segíteni azt, ahogyan a szemben álló felek megismerik egymás nézőpontját, elkezdenek közelíteni egymás felé, és képessé válnak a másik álláspontjának megértésére, elfogadására. Tisztábban látják a helyzetet. Valódi, értő odafigyeléssel, nyitottsággal, őszinte érdeklődéssel, elfogadással tudom segíteni, támogatni a mediációs folyamatot. Néha humorral, de mindig a kellő komolysággal, tudatossággal és a tanult módszerekkel, eszközökkel szeretném kísérni a közös, egymás felé vezető utat.

Kismődi Tamás

Kismődi Tamás

Közösségi mediátor

A mediáció számomra egy eszköz, melyet használni minden résztvevőnek emberes feladat. Azonban emberfeletti érzés, ha életre kel a folyamat, amely képes egy mindent taszító konfliktust a változás vonzására felhasználni.

Kozári Kata

Kozári Kata

Közösségi mediátor

Igazán értékesnek azokat a pillanatokat tartom, amikor két ember valóban találkozik, felfedve igazi, az út porától mentes, fénylő énjét. Őszinte tiszteletet érzek azok iránt, akik ezt a fontos, szabad tettet ma felvállalják a konfliktus továbbéltetése helyett. Ehhez a bátorságot igénylő beszélgetéshez kínálok figyelemmel, szeretettel teli, mindkét félnek biztonságos teret. Hiszem, hogy a mediáció eredményeképp átélhető, megragadható az egyetértésre jutás megemelő, átformáló ereje.

Kökény-Hámori Péter

Kökény-Hámori Péter

Közösségi mediátor

Mi vagyok, mit csinálok?
Minden nap, minden percben saját sorsunk jelenlétében élünk, ami a kortársainkkal való találkozásainkban válik láthatóvá saját magunk számára. Közös feladatainkban ébredünk fel egymásra. A sors által egymáshoz vezetett emberek meg kell ismerjék, hogy mit kell tenniük. Ebben akarok segíteni!

 

Kőrösi Ákos

Kőrösi Ákos

Közösségi mediátor, a Jövőképző Mediátorképzés alapító tanára, mentor, szupervízor

A konfliktusok álruhás varázslók. Csúnya, ijesztő alakban érkeznek, de busó-ruhájuk alatt kincseket rejtenek, és új életet kínálnak egyénnek és közösségnek egyaránt. Azon dolgozom, hogy középen állásommal egy olyan védett teret hozzak létre, ahol a Felek önmaguk és egymás megértése által az egyezség, az egészség felé mozdulhatnak. Ez kemény munka minden fél számára. Ehhez a munkához képeket adok, melyek révén megértés születhet, fény kerülhet az eddigi árnyék-területekre. Segítek megkülönböztetni a személyiség és a szervezet árnyéklényeit. A közép misztériuma foglalkoztat.

Maloschik Edina

Maloschik Edina

Közösségi mediátor

Hiszek abban, hogy a nézeteltérések a fejlődés lehetőségét biztosítják.
Mediátorként a konfliktushelyzet feloldásával elérhető pozitív változáshoz kívánok segítő közvetítő lenni. Egyenlő pártossággal, ítéletmentesen, vigyázó figyelemmel teremtek teret a közös képeken alapuló, végeredményét tekintve mindkét Fél számára önazonos megoldás megszületéséhez.

Medvecki Réka

Medvecki Réka

Közösségi mediátor

A mediáció PÁR-BESZÉD.

Nagy Tibor

Nagy Tibor

Közösségi mediátor, a Jövőképző Mediátorképzés alapító tanára, mentor, szupervízor

Azon dolgozom emberekkel, hogy legyenek közös képeik. Ebben olyan teret akarok biztosítani, ahol védett terepen találkozhatnak önmagukkal és a másikkal, fejlődési kérdésekkel és lehetőségekkel. Ezt egyfajta szociális művészetnek tartom, amelynek számomra legszebb leányai a közvetítés (mediáció) és a szervezetfejlesztés, leghűségesebb szolgája a humor.

Osváth Andrea

Osváth Andrea

Közösségi mediátor

Amikor az emberekben akarat van a megoldás megtalálására, akkor lesz is megoldás. A mediációs folyamat által megszülető térben lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevők megismerjék és elfogadják egymás érzéseit, valódi szükségleteiket, letehetik álarcaikat – ezáltal egymás szemébe tudnak nézni. A valódi találkozás egymással kibontakoztatja azokat a megoldási lehetőségeket, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak és minden érintett megelégedésére szolgálnak.

 

Potecz Barbara

Potecz Barbara

Közösségi mediátor

Társaknak teremtettünk nem ellenségnek. Társaknak a nehézségekben is. Ha így gondolunk egymásra, úgy lehetőségünk van tanulni egymástól, hogy együtt növekedjünk nyitottságban, elfogadásban és szeretetben. Minden konfliktus lehetőség egy új megismerésére, hogy lássunk és látva legyünk. Szeretnék segíteni, hogy megtapasztaljuk a különböző nézőpontok megértéséből fakadó új egység erejét, amiben egyaránt gyógyulnak az emberek és a kapcsolatok.

Richter Bea

Richter Bea

Közösségi mediátor

Ha tudatosan és kellő önismerettel élünk, a szeretet lesz az, amely utat nyit egyik embertől a másik felé. A konfliktus ajándék, a vele való foglalkozás meglepetéseket hozhat bennünk, számunkra és a kapcsolatainkban. Így válnak majd közösségeink is gyógyító helyekké, amelyekben mind fejlődni tudunk. Nincs kitaposott út, csak amely lépteid nyomán terem, utazó.

Simon Katalin

Simon Katalin

Közösségi mediátor

A nehézségek, konfliktusok értünk vannak.

Minden nehézség, akadály egy lehetőség a változásra, fejlődésre.

Ha elég bátrak vagyunk és felvállaljuk konfliktusainkat, kimondjuk, megmutatjuk ami bennünk él, közelebb kerülünk önmagunkhoz és a másik emberhez.

… aki a másikban megpillantja önmagát világokat épít…

Szabó István Gábor

Szabó István Gábor

Közösségi mediátor

Mediátorként teret biztosítok arra, hogy meglássák a felek egymást és saját magukat is. Mely térben lehetőségük van magukat meghaladva fejlődni és megoldani a konfliktusokat önmagukban és a külvilágban is. “Szemem tavában magadat látod: Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod” Weöres Sándor

dr. Szladics Viktória

dr. Szladics Viktória

Közösségi mediátor

Mi a mediáció nekem?
A mediáció olyan biztonságos teret hoz létre, amelyben az emberek a saját kompetenciájukat és tudatosságukat kapják vissza a saját életük felett. Emellett olyan eszközöket ad az embereknek, amelyekkel a saját belső erőforrásaikhoz kapnak hozzáférést, és ezáltal válnak képessé a saját belső fejlődésükre és a saját problémáik megoldására. Mindez pedig a mediáció keretein túlmutatóan “hamubasült pogácsaként” velük marad.

 

Tornai Tünde

Tornai Tünde

Közösségi mediátor

Az igazság elé fátylak vetülnek,
Ezért látjuk azt mind különbözőnek.
Tiszta térben, szerető figyelemmel
Dolgozunk az árnyéklényeinkkel. 
Mikor oszlik ez a homályos gomolyag,
Áttörnek rajta igaz fénysugarak.

 

Tóth Tibor

Tóth Tibor

Közösségi mediátor

Hosszú évekig vergődtem játszmák és összetűzések hálójában, majd elkezdtem valódi megoldást keresni. Sokáig tartott, de végül összeállt a kép. Ember és ember között tulajdonképpen nem lehetne ellentét, de a szerepek, pozíciók között lépten-nyomon létrejön. Van rá mód, hogy ezekből a konfliktusokból inkább tanuljunk, ne pedig szenvedjünk tőlük. A megoldási lehetőségek közül engem a mediáció és a közösségekben végzett munka foglalkoztat. A helyes kommunikáció az egyik kulcsa a fejlődésnek. 

Varga Lilla

Varga Lilla

Közösségi mediátor

Mediátorként elkötelezett szándékom megteremteni azt a biztonságos teret, amiben mindenki önmaga lehet. Egy olyan teret, amelyben teljes bizalommal és szeretettel tud mindenki jelen lenni, figyelni, meghallgatni a másikat. Hiszem, hogy a figyelem és a kapcsolódás csodákra képes. Megtisztelő, ha teret tarthatok az emberek között létrejövő csodáknak.

Varga Péter

Varga Péter

Közösségi mediátor

A mediáció számomra egy tér, ahol biztonságban érzi magát mindenki. A mindennapi élet terheit félre téve őszinte találkozások és beszélgetések jöhetnek létre. Lehetőség nyílik a kilátástalannak látszó helyzetek és egymás teljesebb megértésére. Reményteli közös megállapodások jöhetnek létre, melyek hordoznak valamit az így átéltekből. Ennek a folyamatnak a létrejöttében segítem a hozzám fordulókat.

Vekerdy Dániel

Vekerdy Dániel

Közösségi mediátor

Célom segíteni felvállalni a konfliktusokat, bennük rálelni a saját és a mások, egymás valódi igényeire és így közös célt találni.

 

Verba Judit

Verba Judit

Közösségi mediátor

Számomra a mediáció elmélyülés abban, hogyan működik az ember. Annak megismerése, hogyan lehet gyógyítóan beavatkozni azáltal, hogy a megfelelő módon tartok kereteket és teret a másik számára. Tiszteletet érzek azok iránt, akik kezdeményezik a konfliktusaik megoldását, és ezzel vállalják a tükörbe nézés kockázatát, ahol megláthatják árnyéklényeiket. Tisztelem az erőfeszítésüket, mert ez maga a fejlődés. 

 

Zátonyi Kinga

Zátonyi Kinga

Közösségi mediátor

Tiszta FÉNY, tiszta SZERETET. LÁTNI egy-”mást” csak így lehet. Számomra mediátornak lenni esély a BÉKE konszenzusos és tudatos teremtésére. Fényt vinni oda, ahol sötét árny borít be, lágyan, szelíden, örökké a szeretet szellemében. Szívem nyitva, a közös nevező teremtésében, dúlaként támasztva kísérlek Titeket, akik minden sérülés és fájdalom ellenére egymást és a közös megoldasotokat, a közös békéteket keresitek.