Alapszabályunk és céljaink

Az alábbi bejegyzés egy kivonat a Jövőképző Egyesület alapszabályából


Az alapítók közös akarattal úgy határoztak, hogy Egyesületet hoznak létre a szociális fejlődés érdekében, hogy közreműködjenek az emberi közösségek aktuális problémáinak szellemi alapokon történő megoldásában és ezáltal elősegítsék az emberközpontú gondolkodás és a korszerű közösségi kultúra kialakulását. Az Egyesület feladatának tekinti céljai megvalósulását elősegítő szellemi fejlesztő munka és kutatás végzését, annak támogatását és az így létrejött eredmények terjesztését. Ennek alapján az Egyesület céljait az alapítók a következőkben határozzák meg:

 • újfajta ember-ember és ember-környezet kapcsolat kialakításának támogatása, mind gyermek, mind fiatalkorú, mind felnőtt emberek esetében, az ezzel kapcsolatos oktatási programok szervezése és ilyen célkitűzések támogatása,
 • tanfolyamok, tréningek szervezése és megtartása,
 • konferenciák szervezése,
 • konfliktuskezeléssel és mediációval kapcsolatos tevékenység végzése és támogatása,
 • a célok megvalósulását elősegítő könyvek kiadása és terjesztése,
 • tanácsadás és szakértői munka, illetve az ilyen tevékenység végzésének támogatása,
 • az alapítói célok megvalósulását elősegítő vállalkozások létrehozása és működtetése, támogatása.

Az Egyesület célhoz kapcsolódó egyéb feladatai:

 • Felkutatja és összegyűjti a lehetőségeket és forrásokat az Egyesület folyamatos, magas szintű tevékenységének kifejtéséhez szükséges intézmény helyének megteremtéséhez, fenntartásához, működtetéséhez.
 • Az Egyesület céljainak megfelelő intézményeket, szervezeteket alapít.
 • Ismeretterjesztő és szakmai előadásokat, előadássorozatokat szervez és tart.
 • Szakmai bemutatókat, gyakorlati tapasztalatcseréket szervez.
 • Kapcsolatokat tart fenn más hasonló célú szabad nevelési és szociális szervezetekkel és intézményekkel.
 • Eszméit, céljait és eredményeit a kellő fórumokon, alapeszméivel összhangban ismerteti és képviseli a magyar szellemi élet megfelelő fórumain.
 • Kapcsolatot tart és együttműködik a magyarországi és külföldi hasonló célú csoportokkal.
 • Az alapítói célok megvalósulását elősegítő vállalkozásokat hoz létre, működtet és támogat.