Közösség építő és fejlesztő program Waldorf intézmények számára

„Soha ne kételkedj, hogy elkötelezett és tudatosan gondolkodó emberek csoportja meg tudja változtatni a világot; valójában csak így tud változni a világ.”

~ Margaret Mead

A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ÉS -FEJLESZTÉS

Kedves Szülőtárs, Fenntartó vagy Waldorf tanár!

A (Waldorf) intézmények születése-létesülése, fejlődése közben váratlan nehézségek bontakozhatnak ki. Ezt a programot Nektek dolgoztuk ki, ha tapasztaltok hasonlókat:

 • az eredeti céltól eltávolodott közösség
 • fáradt, elfásult tanári kör
 • elmélyült konfliktusok
 • a hatékonytalanságtól frusztrált szülők
 • diákok és/vagy tanárok megtartásának nehézségei
 • gazdasági egyensúly hiány

E műhelymunka célja az, hogy egy közösség tagjai újrakapcsolódjanak a szabadságra nevelés pedagógiájával, egymással és önmagukkal, egy közös képet alkossanak arról hol tartanak és mi az a jövő, ami felé érdemes határozott lépéseket tenni. E munka eredménye annak a kehelynek a megerősítése, melyben a Waldorf pedagógia – mely gyermekeink szabadságra nevelését vállalja fel – kibontakozhat.

Ehhez az Antropozófia alapjaira épülő, az MIT (Otto Scharmer) által kifejlesztett Theory-U szemléletre és folyamatra fűzzük fel a 2 napos elvonulást.

A Theory-U egyik célja, hogy egyensúlyt teremtsen a múlt élményeiből, tapasztalataiból való tanulás és a jövőből hívogató lehetőségek érzékelése között.

A FOLYAMATRÓL ÉS A VÁRHATÓ EREDMÉNYEKRŐL

I. A szervező csoport

A szervező csoport életre keltése
A hívó kérdés megtalálása
A meghívó elkészítése

II. Előkészületek

A közösség megszólítása
Az esemény széles körű népszerűsítése
Az esemény logisztikai szervezése

III. Az esemény

Az esemény lebonyolítása

 

IV. Utókövetés

Az összefoglaló elkészítése
A közösség informálása és toborzás
A prototípus kezdeményezések támogatása

A 2 napos műhelymunkára úgy tekinthetünk, mint egy újraindító, a közös feladatot újra átélő közösen átélt élményre, mely impulzust ad a közösségnek, felébreszti álmából. Egy ilyen élesztés persze nem fogja ébren is tartani azt. Fontos az utánkövetés, újabb és újabb éltető ritmusok integrálása a közösségi életbe.

A program célja, hogy a hívó kérdés mentén közösségi kezdeményezések, prototípusok szülessenek, amelyek megadják azt a ritmusos erőt, amely az életet hozza és fenntartja a közösségben.

Egy ilyen közös élmény leírása, elbeszélése csupán részleges lehet. Más az, amikor absztrakt tudást kapunk és más amikor új minőségekben megéljük a közösség állapotát és jövőjét. Ezért nagyon fontos, hogy a közösség minden része képviselve legyen a műhelymunkán és később az utókövetés során is.

A PROGRAM LÉPÉSEI RÉSZLETESEN

I. Szervező csoport életre keltése

A szervező csoportként szükség van általában, 3-5 főre az intézmény részéről. Helyes összeállítása rendkívül fontos, mert ez a csapat a közösségfejlesztő program lelke. Ha ez a csapat jól működik és megfelelően energizált, és jól kapcsódik a közösség minden részéhez, akkor a programon született kezdeményezések is nagy eséllyel megmaradnak és be tudják indítani a közösség fejlődését.

Mi a feladata és felelőssége a szervező csoportnak ebben a fázisban?

 • Önmaga létrehozása és megszervezése
 • A közösség minden része legyen képviselve ebben a csoportban is
 • A hívó kérdés megalkotása (az a vezérkérdés melyre a válaszokat keressük a két nap során)

Milyen előzetes tudás, képességek szükségesek, a szervező csoport részéről?

 • Szövegírási és fogalmazási készség (kommunikációs készségek)
 • Weboldal készítés, például a google sites és google form, wordpress ismerete, de lehet más technológia is
 • Kommunikációs készség
 • Művészi alkotás

Miért jó benne lenni a szervező csoportban?

 • A szervezők egészen közelről fogják megtapasztalni azt, hogy hogyan lehet nagyobb szabású folyamatokat megtervezni és megszervezni
 • Közösségi módszertanokat, technológiákat tanulhattok és az együttműködés új szintjeit

Mi a külső segítők feladata és felelőssége ebben a fázisban?

 • Vezetni azt a folyamatot, amikor a szervező csapat megtalálja a hívó kérdést, ami megmozdítja a közösséget.
 • Segíteni a szerveződő csapatot

Példa hívó kérdés:

 • „Hogyan tudnánk kimozdítani, bevonni, újra élővé tenni a teljes közösségünk akaratát?”

II. Előkészületek

Mi a szervező csoport feladata és felelőssége ebben a fázisban?

 • A meghívó megfogalmazása
 • Elektronikus vagy / és nyomtatott szóróanyag készítése
 • Kidolgozni egy stratégiát a közösség összes résztvevőjének elérésére
 • Megkeresni a megfelelő dátumot az eseményre, ami illeszkedik a közösség már létező ritmusaihoz
 • A regisztrációs nyomtatvány (felület) létrehozása
 • A közösség összes részének személyes megkeresése és tájékoztatása
 • Az esemény széles körű népszerűsítése
 • A résztvevők igényeinek feltérképezése
  • Gyermekelhelyezés megszervezése vagy annak támogatása
  • Az ebédigény felmérése (rendelt étel, vagy szülők által biztosított, …)
 • Költségvetés kezelése

Mi a külső segítők feladata és felelőssége ebben a fázisban?

 • Segíteni a szervezők munkáját
 • Az esemény programjának megtervezése az adott intézményre és hívókérdésre testre szabva

Példa meghívók:

III. Az esemény

Mi a szervező csoport feladata és felelőssége ebben a fázisban?

 • A helyszín megszervezése
 • A külső segítők támogatása a helyszín berendezésében
 • A résztvevők fogadása
 • A helyszín gondozása
 • Az étel és ital szervezése

Mi a külső segítők feladata és felelőssége ebben a fázisban?

 • A helyszín berendezése
 • Az esemény vezetése, facilitálása
 • A résztvevők állapotának érzékelése és ez alapján a program formálása
 • Gondoskodás az eredmények szüreteléséről
 • Az elhangzottak vizuális megjelenítése

Mi a résztvevők feladata és felelőssége ebben a fázisban?

 • Pontosan megjelenni
 • Nyitott elmével, szívvesl és akarattal jelen lenni és részt venni a folyamatban

Példa eredmény

 • Egy hasonló eseményen 9 prototípus kezdemény jött létre, ezekből pár példa:
  • Szervezzünk még hasonló eseményeket (önállóan)
  • Segítsük a szülők lelki kapcsolódását és legyenek önismereti programok az iskolában
  • Kezdjük el mélyebben megérteni és kutatni az önigazgatást és gyakoroljuk kis lépésekben
  • Építkezések finanszírozásáról gondolkodjunk együtt és kísérletezzünk különböző források felkutatásával

PÉLDA A 2 NAP TERVÉRE

Szombat

Kezdés Befejezés Hossz Tevékenység
8:00 8:45 0:45 Helyszín berendezése
8:45 9:10 0:25 Érkezők fogadása, tervezett csúszás
9:10 9:20 0:10 Bemutatkozás, program felvezetése, keretezés és jéghegy modell
9:20 10:15 0:55 Játékos ismerkedés
10:15 10:30 0:15 Szünet
10:30 12:00 1:30 Közösségről beszélgetés
12:00 13:00 1:00 Ebéd
13:00 14:00 1:00 A figyelem 4 szintje és empátia séta
14:00 15:55 1:55 Rendszerállítás
15:55 16:10 0:15 Szünet
16:10 16:45 0:35 Közös feldolgozás
16:45 17:00 0:15 Nap zárása
17:00 17:45 0:45 Visszatekintés

Vasárnap

Kezdés Befejezés Hossz Tevékenység
8:30 9:00 0:30 Gondoskodás a helyszínről
9:00 9:10 0:10 Érkezők fogadása, tervezett csúszás
9:10 9:25 0:15 Ráhangolódás
9:25 9:50 0:25 Előző nap összefoglalása 1-2-4-all
9:50 10:35 0:45 Naplózás
10:35 10:50 0:15 Szünet
10:50 11:35 0:45 Transformative Scenario planning
11:35 12:00 0:25 Közös feldolgozás, csoport bemutatók
12:00 13:00 1:00 Ebéd
13:00 14:00 1:00 Empátia séta
14:00 14:10 0:10 Open space szabályok bemutatása
14:10 14:30 0:20 Open space market
14:30 16:00 1:30 Open Space (1, 2, 3)
16:00 16:30 0:30 Open Space közös összefoglalás
16:30 17:00 0:30 Nap zárása
17:00 17:30 0:30 Visszatekintés, rendrakás

IV. Utánkövetés

Mi a szervező csoport feladata és felelőssége ebben a fázisban?

 • Ritmus tartása, belső találkozók szervezése
 • Prototípus csírák gondozása
 • Utókövetési alkalmak szervezése

Mi a külső segítők feladata és felelőssége ebben a fázisban?

 • A prototípusok, kezdeményesek továbbfejlődéséhez szakmai segítséget nyújtani
 • 2 alkalommal 4 órás találkozók egyeztetése, tervezése és vezetése a szervező csoport és a prototípusgazdák számára

Mi a prototípusgazdák feladata és felelőssége ebben a fázisban?

 • Ritmus tartása, belső találkozók szervezése a kezdeményező körben
 • Kapcsolat tartás a szervező csoporttal
 • Havi rendszerességgel kommunikálni a közösség felé az elért eredményeket
 • A közösség felől érkező kérdések megválaszolása
 • A közösség felől érkező javaslatok és visszajelzések kezelése

Mi a prototípus és kezdeményező csoportok feladata és felelőssége ebben a fázisban?

 • Energizálni a kezdeményezést, idő, erőforrások

Példa az utókövetésre

 • Az egyik utókövetési találkozón a konfliktusok kezelésének átfogóbb, mélyebb képzeteivel foglalkoztunk és kidolgoztunk egy új konfliktuskezelési eljárást
 • Egy másik ilyen találkozón a konferenciák vezetésének, facilitálásának kérdéseiről beszélgettünk kerestünk új megközelítéseket, eszközöket

KÜLSŐ SEGÍTŐK

Emich Szabolcs

Emich Szabolcs

Antropozófus szemléletű szervezetfejlesztő, mediátor és közösségi innovátor

Molnár Károly

Molnár Károly

Önismereti coach, szervezetfejlesztő, tréner, facilitátor

GAZDASÁGI INFORMÁCIÓK

Példa költségvetés

Megnevezés Óra Összeg
I. Szervező csoport életre keltése 2 x 4 150.000 Ft
II. Előkészületek 2 0 Ft
III. Az esemény 2 x 8 300.000 Ft
IV. Utánkövetés 2 x 4 150.000 Ft
Összesen (kedvezmény nélkül) 600.000 Ft

A fenti árak a piaci árak és Pest megyében megtartott eseményekre vonatkoznak 1 segítővel. Pest megyén kívül utazási költség is felmerülhet. Ha az eseményen 30-40 főnél többen vesznek részt második segítő jelenléte is ajánlott.

A program finanszírozása

 • A segítők vállalják, hogy a Waldorf intézmények és közösségek iránti elkötelezettségük miatt 50% Waldorf közösségi kezdvezményt biztosítanak a piaci árból.
 • Az intézmények pályázhatnak a Szabadságra nevelésért alapítványnál a fenti programra, mely pályázat a kedvezményes ár 50%-át fedezheti.
 • A maradék részt az intézmény és a közösség finanszírozzák önerőből.

A program teljes költségvetését és finanszírozását mindig egyedi megbeszélés alapján alakítjuk ki, figyelembe véve az intézmény pénzügyi lehetőségeit.

%

Waldorf közösségi kedvezmény

%

Alapítványi támogatás

%

Önerő

Az alapítványi támogatás feltételei:

 • A szervező csoportban a közösség minden része képviselve van legalább egy fővel
 • Az eseményen a közösség minden része képviselve van legalább 3 fővel
 • Az eseményen a közösség 15%-a, minimum 20 fő vesz részt
 • A közösség vállalja, hogy az elért eredményeket publikálja a többi Waldorf intézmény felé

JELENTKEZZ, BESZÉLGESSÜNK!

Kérjük add meg adataidat és írd meg kérdésed, igyekszünk mielőbb megválaszolni hogy dönteni tudj.

14 + 9 =