Eredeti: 
https://medium.com/presencing-institute-blog/protect-the-flame-49f1ac2480ac

Írta: Otto Scharmer

Fordította: Emich Csenge

Egy vonaton ülök a Räthische Railway vonatán, amely Pontresinából, a gyönyörű svájci Alpok magaslatáról tart hazafelé. Az olvadó gleccserek látványától körülvéve elgondolkodom a hét elején itt tartott két találkozón: a World Ethik Forum (WEF) mintegy 250 résztvevővel, valamint a World Future Council (WFC) éves találkozóján, amely a civil társadalom, a kormányzat, a tudományos élet és az üzleti élet 50, a globális változásokért felelős személyisége vett részt. Mindkét találkozót azzal a szándékkal hívták össze, hogy újragondolják a regeneratív, békés és igazságos jövő felé vezető utat.

Most is, ahogy az elmúlt hónapokban már más ehhez hasonló összejöveteleken gondolkodtam, három dolgot veszek észre. Ugyanezek a témák visszaköszönnek az ENSZ 2021-2022-es Humán Fejlődési Jelentésében (amelyet a hét végén tesznek közzé) és a Római Klub hamarosan megjelenő tanulmányában is, amely 50 évvel az úttörő könyv, „A növekedés határai” után készült. Az új tanulmány címe:Földet mindenkinek – Túlélési útmutató az emberiség számára (még ebben a hónapban megjelenik). A tanulmány a Római Klub által összehívott, úttörő gazdasági szakemberek, tudósok és aktivisták csoportja, a Transformational Economics Commission (Átalakuló Közgazdasági Bizottság) által folytatott közös munka eredménye.

Civilizációs összeomlás?

Az első téma az, hogy a felgyorsult összeomlás és válságok korában élünk. Ennek tüneteit ökoszisztémánk pusztulásában látjuk, amelyet az árvizek és a szárazság esetében gyakran úgy jellemeznek, hogy „az elmúlt 1000 év legrosszabb időszaka”. Ezt látjuk az éghajlat destabilizálódásában, a talajvízszint csökkenésében, a felső talajréteg pusztulásában és a biológiai sokféleség aggasztó mértékű csökkenésében. A társadalmi rendszerek összeomlásának tüneteit a polarizáció, az egyenlőtlenség, a rasszizmus, az erőszak és a háború megnövekedett szintjében, valamint az éghajlattal kapcsolatos tömeges népvándorlás kezdeteiben látjuk. 

A második téma az a süllyedő életérzés, amely mindezek feldolgozásakor jelentkezik. Ez az érzés azt mondja: Úgy tűnik, hogy sem én, sem mi nem tehetünk semmit – talán már túl késő. Más szóval, létezik egy mindent átható kollektív depresszió, amely mindenki szemléletét meghatározza, különösen a fiatalokét, akik a jövőben a társadalmi kudarcok súlyát fogják viselni.

A harmadik téma ahhoz a paradoxonhoz kapcsolódik, hogy szinte mindent tudunk, ami a civilizációs összeomlás megakadályozásához szükséges – a legtöbb tudással, a legtöbb technológiával és a dolgok megfordításához szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezünk -, és mégsem tesszük meg. Röviden: A harmadik téma arról a hatalmas tudás-cselekvés szakadékról szól, amely az elmúlt több mint 50 év kollektív viselkedésében mutatkozott meg.

Mielőtt részletesebben belemennék abba, hogyan lehet átalakítani a tudás és a cselekvés közötti szakadékot – beleértve az “Earth for all study”-t -, gondolkodjunk el e három téma mélyebb jelentőségén is.

Mit mondanak nekünk? Azt, hogy az átalakulás időszakában élünk, amikor egy civilizáció véget ér és haldoklik, egy másik pedig születőben van. És mint a Földünk és minden fajának őrzői, arra vagyunk hivatottak, hogy megvédjük a legmagasabb jövőbeli lehetőségeink lángját.

Arnold Toynbee brit történész, aki a civilizációk felemelkedését és bukását tanulmányozta, megállapította, hogy a civilizációs struktúrák akkor omlanak össze, amikor a vezetők és intézményeik már nem képesek kreatívan reagálni koruk meghatározó kihívásaira. A civilizációs összeomlás (és esetleg megújulás) alatt egy olyan folyamatot értek, amely három alapvető jellemzőt foglal magában:

 1. Kemény tények: Világosan láthatjuk a felgyorsuló társadalmi és ökológiai leépülés, szétesés, pusztulás és az összeomlás tüneteit.
 2. Kollektív beszélgetési mezők: A jelenlegi helyzet megértésének és az arra való reagálás képességének összeomlását látjuk azáltal, hogy elveszítjük a történésekről való közös beszélgetés képességét. Ezt a problémát súlyosbítja a pénz sötét, mérgező hatása a politikában és a közösségi médián alapuló technológiai vállalatok üzleti modelljein keresztül, amelyek felerősítik a félretájékoztatást, a polarizációt és a negatív érzelmeket.
 3. Emberi szellem: A mentális egészséggel kapcsolatos megbetegedések hatalmas kiugrását látjuk. A 2022-es Humán Fejlődési Jelentés szerint a bolygón minden nyolcadik ember mentális egészségügyi problémákkal küzd. A kollektív tehetetlenségérzetünk megakadályozza, hogy kreatívan reagáljunk a jelenlegi pillanatra.

Elsüllyedünk? Vagy felemelkedünk?

Talán ismered a régi viccet a komplexitás kezelésével kapcsolatban: Ha nem vagy zavarodott, akkor nem vagy képben. Jelenlegi helyzetünk fényében azt mondhatnánk: Ha nem vagy depressziós, akkor valószínűleg nem vagy képben. Amit itt szeretnék felajánlani, az a depresszió kollektív állapotának egy másfajta értelmezése, amely oly súlyosan nyomasztja jelenlegi helyzetünket. Kollektív állapotunkat a remény jelének látom (mert a tagadásból való kilépést jelenti).

Íme egy (bevallottan anekdotikus) adat. Az MIT-n gyakran vettem részt csoportos szimulációkban John Sterman professzorral és kollégáival a System Dynamics Groupban, akik szerepjátékos forgatókönyveket játszanak különböző ágazatok és régiók vezetőivel. Minden résztvevő egy olyan csapatba kerül, amely az éghajlati tárgyalásokon kulcsfontosságú országokat és érdekeket képvisel. A tanulmányozás és a megbeszélések után minden csapat javaslatokat és döntéseket hoz, amelyeket egy számítógépes modellbe táplálnak be, amely tudományosan előre jelzi e döntések régióspecifikus hatását az évszázad hátralévő részére. A résztvevők könnyen láthatják döntéseik kollektív hatását, amelyek kezdetben szinte mindig katasztrófához és összeomláshoz vezetnek, tükrözve jelenlegi kollektív viselkedésünket.

Miután a csapatok látták döntéseik előrelátható eredményét, a megbeszélések, tárgyalások és döntéshozatal második fordulójába lépnek. Röviden, a résztvevők döntései kezdetben a jelenlegi valóságot ismétlik, de ahogy a kollektív tudatosságuk növekszik, úgy látják hibás döntéseik hatását. Lassan elkezd megváltozni a kollektív viselkedésük. Az ilyen alkalmakkor általam tapasztalt kollektív érzékelési és döntéshozatali minták fejlődése nagyjából ezt a négy szakaszt követi:

 1. Tagadás: döntéseink valós jövőbeli hatásának figyelmen kívül hagyása („nem az én problémám”).
 2. Elhatárolódás: a probléma elismerése, de a felelősség másra hárítása („az ő hibájuk, nem az enyém„).
 3. Depresszió: miután rájöttünk, hogy a tagadás és az elhatárolódás nem old meg semmit, a süllyedő érzés, hogy „már túl késő”.
 4. Mély-érzékelés és közös-kreativitás: a pillanatban való megmaradás, a tekintet stabilan tartása, majd elengedése (a régitől), hogy új lehetőségek jöhessenek létre. A szimulációban ez a szakasz gyakran az együttműködés és a közös alkotás radikálisan új módszereihez vezeti a résztvevőket, miközben a cselekvésben a közös egész tudatossága vezeti őket.

A Kelvy Bird által készített fenti kép ezt a mintát úgy vizualizálja, hogy ezt a négy szakaszt az átalakulás U-folyamatára rajzolja, és azt sugallja, hogy a kollektív depresszióérzetünk nem a történet vége. Ehelyett ez lehet egy közös utazás kezdete egy együtt alkotó válasz felé. De még ha jelenlegi állapotunknak ez a derűlátóbb értelmezése helyes is, a nagy kérdés természetesen továbbra is fennáll: Mi kell ahhoz, hogy a depresszió állapotából a mély érzékelés és a kollektív kreativitás állapotába kerüljünk?

A kollektív vakfoltunk egy marslakó nézőpontjából

Ha egy barátságos látogató a Marsról ma leszállna az Egyesült Államokban, és tanulmányozná kollektív viselkedésünket, mit venne észre, és mi lepné meg?

Íme egy minta, amelyet véleményem szerint minden éles eszű földönkívüli megfigyelő észrevesz:

 • Biztonság: A világ legnagyobb katonai szuperhatalma, amely állig fel van fegyverezve, és több mint 70 országban 800 tengerentúli katonai támaszpontot működtet, minden erejét a partjainál feltételezhetően leselkedő veszélyekre összpontosítja. Mégis, amikor a valódi fenyegetések és veszélyek sújtják országát, azok általában belülről erednek (példák: a 9-11-es terrortámadások; a január 6-i támadás a Capitolium ellen; az éghajlattal kapcsolatos biztonsági kockázatok; a fegyveres polgárok által civilek ellen elkövetett támadások).
 • Egészségügy: A világ leggazdagabb országa a legrosszabb egészségügyi eredményekkel rendelkezik, a várható élettartam már a világjárvány előtt is csökkent. 2019-ben az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia jelentést adott ki, amelyben megjegyzi, hogy „a mentális egészségügyi zavarok megelőzték a fizikai problémákat”, mint a serdülők körében leggyakrabban „károsodást és korlátozást” okozó problémák. Annak ellenére, hogy a veszélyek fő forrása a külső veszélyekről (balesetek, kábítószerek) a belső veszélyekre (mentális egészség) helyeződött át, a jelenlegi rendszer – az egészségügyi szakemberek képzése és a sürgősségi válaszok – még mindig ezekre a külső veszélyekre összpontosítanak.
 • Gazdasági kormányzás: Minden modern gazdaság a munkamegosztásra épül. Ez a termelékenység kulcsa. De ez egy koordinációs kihívással jár. Hogyan varrjuk össze az egészet, miután a munkamegosztás szétszakította azt? Eddig két erőteljes külső koordinációs mechanizmusra támaszkodtunk – a piac láthatatlan kezére és a kormányzat látható kezére. A történelem egy időszakában a szakszervezetek hatalma közvetítette ezeket az erőket, legalábbis az érdekeltek egy része számára. Amit azonban figyelmes marslakó kutatóink biztosan észrevesznek, az az, hogy e hagyományos mechanizmusok egyike sem elegendő önmagában a mai kihívások kezeléséhez.

Koordinációs mechanizmusainknak fejlődniük kell. Ahelyett, hogy csak a külső mechanizmusokra támaszkodnánk, a kollektív hatást interiorizálnunk (belsővé tenni) kell, az egészre vonatkozó közös tudatosságból kiindulva kell koordinálnunk és cselekednünk. Én ezt a közös tudatosságból kiinduló kollektív cselekvésnek (CASA)-t nevezem. Az első lépést a tudatosságon alapuló rendszerváltás irányába a Belső Fejlesztési Célok (IDG-k) elindításával tettük meg ez év elején Stockholmban, a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) kiegészítéseként, a tudás és a cselekvés közötti szakadék áthidalására irányuló átalakító képességek kiépítése érdekében.

A marslakó kutató talán azt írja a jegyzetfüzetébe, hogy megdöbbentő aránytalanságot lát a forma és funkció között azokban az intézményekben, amelyeknek a polgáraink jólétét kellene támogatniuk. Ez az eltérés korunk kritikus fejlesztési kihívását jelenti: minden rendszerben be kell zárnunk a forma és a funkció, vagy ahogyan mi neveztük, a tudás és a cselekvés közötti szakadékot.

Megtanultuk, hogy e szakadék áthidalása megköveteli, hogy újra kapcsolatba kerüljünk belső fejlődésünkkel a bolygónkkal és egymással harmóniában való életre irányuló mély emberi törekvéssel és képességgel; ezt a törekvést és képességet alkalmazva intézményeink, társadalmaink és a földdel való kapcsolatunk átalakítására. Ez pedig csak akkor történhet meg, ha elmélyítjük bensőségességünket, vagy más szóval, interiorizáljuk a külsőségeket (azaz a vakfoltjainkat), hogy megfelelőbben tudjunk reagálni korunk kihívásaira.

Amit megtanultunk, az az, hogy ennek a szakadéknak a bezárása megköveteli, hogy újra kapcsolódjunk egy mély emberi törekvéshez és képességhez a belső fejlődésre és a bolygónkkal és egymással való harmóniában való életre; azáltal, hogy ezt a törekvést és képességet intézményeink, társadalmaink és a földhöz való viszonyunk átalakítására alkalmazzuk. Ez pedig csak akkor történhet meg, ha elmélyítjük belső világunkat, vagy más szóval interiorizáljuk a külsőségeket (vagyis a vakfoltjainkat), hogy megfelelőbben tudjunk reagálni korunk kihívásaira.

Védd a lángot

Tehát, vissza a nagy kérdéshez: Elsüllyedünk, vagy elkezdünk emelkedni? Véleményem szerint a válasz attól függ, hogy megpróbálunk-e új típusú társadalmi tanulási infrastruktúrákat létrehozni az átalakulás érdekében, és sikerül-e, vagy sem – olyan infrastruktúrákat, amelyek kapcsolódnak az egyéni és kollektív átalakulás emberi képességéhez, és aktiválják azt.

Az Etikai Világfórumon az első két nap egy kis, körülbelül 50 fős, tűzőrző -ként emlegetett tartókörrel kezdődött. Amikor rám került a sor, egy megható pillanatról beszéltem diákkoromból. Végignéztem, ahogy Joseph Beuys 1986-ban átvette a Wilhelm Lehmbruck szobrászati díjat. Valószínűleg ez volt Beuys utolsó nyilvános beszéde, nem sokkal a halála előtt. Arról beszélt, hogy Lehmbruck inspiráló lángot adott Beuys egész művészi munkásságának. Beszédét a következő szavakkal zárta: „Védjétek a lángot!”. – Schütze die Flamme! Ezek a szavak mélyen megérintettek.

Abban a pillanatban úgy éreztem, mintha az a kis láng, amely az emberi szellem lényegét képviseli, teljesen a hozzánk hasonló embereken múlna, akik befogadják, megvédik, majd továbbadják a következő generációnak. Amikor Beuys azzal a sorral fejezte be beszédét – Védd a lángot! – úgy éreztem, mintha én is megkaptam volna a lángot, talán hasonló módon, mint ő sok évvel korábban. A lángot védeni egészen más, mint mondjuk fáklyát hordozni vagy lobogtatni. Amit a belső szememmel láttam, az inkább egy gyertyához hasonlított: az egyik kezedben tartod a gyertyát, a másikkal pedig véded a lángot – úgy, hogy nagyon közel tartod a szívedhez.

És lehet, hogy ma erre van szükség. Mivel a bolygónk vészhelyzete már most is olyan törékeny, mindannyiunknak meg kell tartania és védenie a lángot azáltal, hogy a szívünkhöz közel tartjuk.

Három átalakulás

Ami a leginkább rendszerszintű, az a leginkább személyes és interperszonális – ezt szereti mondani MIT-s kollégám, Peter Senge. Ez olyasmi, amivel Joseph Beuys, aki a társadalmi szobrászat (social sculpture) fogalmát alkotta meg – amivel az összes olyan kapcsolat összességét érti, amelyet mi, emberek alakítunk ki – mélyen egyetért. Ennek szellemében szeretném most meghívni Önöket, a spektrum másik végére: a makro-rendszer nézőponthoz. Ahhoz, hogy megfelelően kezeljük jelenlegi sokszoros krízisünket, legalább három makroszintű átalakulásra van szükség, amelyeknek véleményem szerint meg kell történniük. Át kell alakítanunk:

 • Gazdaságainkat öko gazdasággá (ego to eco).
 • Kormányzásunkat a felülről lefelé irányulóról helyett az elosztott és dialogikus irányítás felé.
 • Oktatási rendszereinket a teljesítmény- vagy tesztelésközpontúból egy jobb jövő generátorává.

1. Gazdaságunk átalakítása az öko gazdaságra (ego to eco)

A gazdasági átalakuláshoz vezető lehetséges utat a Római Klub új tanulmánya fogja bemutatni az ENSZ New York-i ülésén még ebben a hónapban. A tanulmány öt fő fordulatra összpontosít:

A szegénység felszámolása: A szélsőséges szegénység drámai mértékben csökkent az elmúlt ötven évben. De még mindig a világ csaknem fele szegénységben él, napi 4 dollárnál kevesebből él. A fordulat:

 • Új „különleges lehívási jogok” létrehozása, hogy évente több mint 1 billió USD-t juttassanak a szegény országoknak a regeneratív gazdaságok létrehozásába történő beruházásra (az IMF által megvalósítható).
 • Szellemi tulajdonjogok alóli mentesség a szabadalmaztatott megújuló energiaforrások és egészségügyi technológiák esetében (a WTO által megvalósítható).

Az egyenlőtlenségek csökkentése: Sok országban a leggazdagabb 10% jövedelme a nemzeti jövedelem több mint 50%-át teszi ki. Ez a mélyen diszfunkcionális és polarizált társadalmak receptje. A fordulat:

 • Progresszív adózás és a nemzetközi adózási kiskapuk bezárása.
 • Polgári alapok, hogy mindenki megkapja méltányos részét a nemzet vagyonából (egyetemes alaposztalék).

A nők szerepének erősítése: Tömeges beruházás az oktatásba és a lányok és nők szerepvállalásának erősítésébe. Példa: Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete szerint, ha minden női kisbirtokos egyenlő hozzáférést kap a termelő erőforrásokhoz, a mezőgazdasági terméshozamuk 20-30 százalékkal nő. 100-150 millió ember nem éhezik többé. A fordulat:

 • Az oktatáshoz való hozzáférés javítása minden lány és nő számára.
 • A nemek közötti egyenlőség elérése a vezetői pozíciókban az intézményekben.

Az élelmiszerrendszerek átalakítása. Az ipari mezőgazdaság az üvegházhatású gázok kibocsátásának, az erdőirtásnak, a talaj és a biológiai sokféleség csökkenésének, valamint a vízszennyezésnek az egyik legnagyobb forrása. A fordulat:

Az energiarendszerek átalakítása. A Párizsi Megállapodás célja, hogy a globális hőmérséklet-emelkedést ebben az évszázadban az iparosodás előtti szinthez képest 2°C-ra korlátozza, 2020-tól kezdve évtizedenként körülbelül a felére csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, hogy 2050-re közel nullára csökkenjen. A fordulat:

 • A fosszilis alapú energiarendszerek újratervezése és fokozatos megszüntetése.
 • Az energiahatékonyság növelése, a fogyasztás csökkentése
 • Mindent villamosítani, megújuló energiaforrásokkal működtetve.

2. Az irányítás átalakítása a felülről lefelé irányuló irányításról a társalkotó és párbeszédes irányításra

Mindezek az intézkedések megvalósíthatók, és önerősítőek, amint azt a tanulmány alapjául szolgáló szimulációs modellis mutatja. A szükséges erőforrások is könnyen rendelkezésre állnak. A bolygói vészhelyzettel kapcsolatos fordulat megvalósításának becsült költségei a globális GDP 2-5%-a között mozognak. Összehasonlításképpen, az olyan nemzeti vészhelyzetekben, mint a háború, a kormányok gyakran a GDP 50%-át mozgósítják. Ha tehát megvannak az erőforrások és a megoldások, miért nem vetjük be őket?

A kérdésre adott válasz a kormányzáshoz kapcsolódik. A jelenlegi döntéshozatali struktúráink gyakran a szervezett érdekcsoportok egyoldalú befolyása alatt működnek, ami előnyben részesíti a könnyen szerveződő kis csoportokat (például a monopolhelyzetben lévő iparágakat) azokkal a nagy csoportokkal szemben, amelyek nem tudnak szerveződni (azokkal szemben, amelyek az összes polgár érdekeiért dolgoznak), és előnyben részesíti azokat a polgárokat, akiknek hangjuk van (a jelenlegi generációkat) azokkal szemben, akiknek nincs hangjuk (a jövő generációit és magát a bolygót). Az átalakítás sürgetése néhány különleges érdekcsoport részéről is figyelemre méltó ellenreakciót váltott ki. Az első példa erre az éghajlatváltozás-tagadó ipar létrejötte és masszív finanszírozása, amelynek a 2000-es évek elején az Egyesült Államokban sikerült megfordítania a szén-dioxid-adó közvélemény általi támogatását (forrás: Sötét pénz).

A probléma tehát az, hogy bár a G20-országokban 4-ből 3 polgár támogatja a társadalmi egyenlőtlenségek és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet célzó átalakításokat, a jelenlegi kormányzási rendszerek nem teljesítik ezt a célt. Ami reményt ad nekem ebben a pillanatban, az az, hogy sok kormányzati és üzleti döntéshozó magánember egyetért abban, hogy ezekre az átalakító változásokra most van szükség. Ők személyesen szeretnének részesei lenni egy másfajta jövő-történetnek. Viszont nem tudják, hogyan.

Minden kormányzás a hatalom geometriájáról szól. A kérdés az, hogy demokráciánkat és kormányzási rendszereinket úgy alakítsuk át és fejlesszük tovább, hogy az átalakító változásokra irányuló, széles körben osztott törekvés – amelynek ma a legtöbb országban tanúi vagyunk – releváns legyen a kollektív döntéshozatalban.

Az egyik első példa arra, hogy erre az új területre merészkedjünk, az, ami most Chilében történik. Chilében a polgárok több mint 80%-a támogatja az új alkotmányt. Amikor azonban múlt vasárnap szavaztak a javasolt új alkotmányról, több mint 60% nemmel szavazott. Tehát több beszélgetésre és a valódi párbeszédet támogató jobb infrastruktúrára – a különböző nézőpontokon és ideológiákon átívelő együttgondolkodásra – van szükség ahhoz, hogy a jövőt úgy képzeljük el és alakítsuk át, hogy az mind az emberi, mind a bolygó virágzását szolgálja. Ami Chilében történt, az más országok számára is előjele annak, ami következik: a társadalmi rend (potenciális vagy tényleges) összeomlása, amelyet egy új társadalmi szerződés újratárgyalása és újragondolása követ.

Az alapkérdés az, hogy hogyan tudjuk demokratikus döntéshozatali és kormányzási struktúráinkat úgy fejleszteni, hogy azok elosztottabbá, párbeszédesebbé és közvetlenebbé váljanak?

3. A tanulás és a vezetés átalakítása a jövő megteremtése érdekében

Ahhoz, hogy ez működjön, át kell alakítanunk az oktatási és az egész életen át tartó tanulási rendszerünket. Miközben sok helyen a betanulásból a tanulóközpontúbb módszerek felé mozdultunk el, az oktatás továbbra is az egyéni tanulásra és a kapacitásépítésre összpontosít. Messze vagyunk az olyan oktatási modellektől, amelyek a jövő közös érzékelésére és alakítására való képességet épülnek.

2. ábra: A rendszerfejlődés négy szakasza, négy operációs rendszer (Forrás: Scharmer, 2018)

A 2. ábra azt mutatja, hogy az oktatási és tanulási intézményeink fejlődése (1. oszlop) hogyan kapcsolódik az összes többi ágazat (egészségügy, élelmiszer, pénzügy, fejlesztés, kormányzás és civil társadalom) fejlődéséhez. Mindezen ágazatokban ugyanazt a történetet látjuk lejátszódni:

 • A régi, teljesítményen és hatékonyságon alapuló operációs rendszerből egy újabb, az eredményeken és a felhasználói élményen alapuló rendszerre való áttérés, és
 • Innen egy olyan, a jövőben kialakulóban lévő operációs rendszer felé, amely a megújuláson és az ökoszisztéma tudatosságán alapul.

Ezen alapvető változások mindegyike egy új operációs rendszer elfogadását igényli, amely új szabályokat követ, és egy más gondolkodási paradigmán és együttműködési képességeken alapul.

Napjaink legfontosabb rendszerkihívása az, hogy a 4.0 típusú problémákat olyan válaszmechanizmusokkal próbáljuk megoldani, amelyek még mindig a 2.0 és 3.0 működési módokhoz kötődnek.

Ez visszavezet minket a tanuláshoz és a vezetéshez. Három fő akadály akadálya van annak, hogy teljesebben átálljunk a 4.0-s működési módokra:

 • Az intézményi infrastruktúrák hiánya, amelyek összehozzák az összes érintett szereplőt a rendszer közös alakítása és közös navigálása érdekében.
 • A vezetői eszközök és képességek hiánya, hogy a különböző érdekeltek tudatosságát a silóból a rendszerszemléletre – azaz hogy a régi hagyományos helyett az öko felé – fordítsuk.
 • És a fentiek finanszírozásához és skálázásához szükséges pénzügyi mechanizmusok hiánya.

Mi is a mi utunk a tudás és a cselekvés közötti szakadék áthidalásához? Ez a három akadály elhárítása. Át kell térnünk a 4.0 működési módokra, hogy valóban átalakítsuk gazdasági, kormányzási és vezetési rendszereinket, hogy felszabadítsuk azt a mélységes vágyat, amiben emberként osztozunk, hogy harmóniában éljünk egymással és a bolygónkkal.

Ezek az átalakulások azonban nem fognak maguktól megtörténni. Csak akkor fognak megtörténni, ha új társadalmi tanulási infrastruktúrák támogatják őket, amelyek skálázhatóak, hely- és régióalapúak, és amelyek a személyes átalakulást a rendszerek átalakulásának kapujaként használják.

A radikális jelenlét körei

Most, amikor ezt az írást befejezem, a vonatom már rég megérkezett Zürichbe, és a visszainduló gépem már megkezdte a leszállást Bostonba. Hadd fejezzem be ezzel a kérdéssel: Hogyan fog ez valójában működni, ha egyáltalán működik? Az „ez” a következő: az átmenet egy haldokló civilizációból egy másikba, amelyik éppen születőben van.

Tudjuk, hogy az előre vezető út nem lesz könnyű. Tudjuk, hogy ebben az évszázadban a problémáink megoldása nem a Nagy Kormány. Nem a Nagy Pénz. És nem is a Nagy Technológia kezében van. Természetesen mindháromra szükségünk van – kormányra, tőkére és technológiára. De amire leginkább szükségünk van, az a kapcsolataink minőségében bekövetkező mélyreható változás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megvédjük és ápoljuk a lángot.

Amikor a rendszerek összeomlanak, mi marad nekünk? Itt maradunk egymásnak. A kapcsolatainkkal maradunk. Azzal, hogy hogyan viszonyulunk az Anyatermészethez, hogyan viszonyulunk egymáshoz, és hogyan viszonyulunk a kibontakozó Önmagunkhoz. Ez a három forrásunk a láng védelmére, gondozására és ápolására.

Ha ez igaz, akkor az átalakulás kollektív útján való előrehaladásunk egyetlen legfontosabb mozgatórugója az olyan infrastruktúrák létrehozása, amelyek támogatják a vezetőket, a polgárokat és a közösségeket abban, hogy kapcsolatukat a kitermelésről a regeneratívra alakítsák át azáltal, hogy a mögöttes tudatosságot a régi (ego)-rendszerről az ökoszisztéma tudatosságára, azaz a silóról a rendszer szemléletre váltsák.

A Presencing Institute-nál az elmúlt több mint 15 év során a különböző társadalmi akupunktúrás pontokon kísérleteztünk az ilyen típusú, tudatosságon alapuló tanulási infrastruktúrák kiépítésével és skálázásával, több mint 200 000 lelkes változtatót bevonva több mint 2 000 csomópontban, minden ágazatban és földrajzi területen. Ha ez a munka felkeltette érdeklődésedet, csatlakozz az ingyenes online u-lab-hez, amely még ebben a hónapban indul. Ez az u-school for transformation portáljaként működik – amely egy korai prototípusa egy olyan multi-lokális tanulási infrastruktúrának, amely a tudomány, a művészet, a tudatosság, valamint a rendszerek és az önmagunk átalakításának gyakorlatának metszéspontjában van.

Mindannyian cselekedni akarunk, de gyakran nem világos, hogyan. Talán az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy prototípusként megalkotjuk ezt az infrastruktúrát a kialakuló jövő érzékeléséhez és megvalósításához a radikális jelenlét kis köreinek kialakításán keresztül – mint egy tartótér, amely támogatja egymást a mi – és bolygónk – legmagasabb jövőbeli potenciáljának lángjának védelmében az egzisztenciális veszélyek jelenlegi szakaszában. Az elmélyült kapcsolat – a radikális közös jelenlét – ezen mezői azok, amelyek támogathatják a gyógyulást, és amelyek egy új civilizáció kialakulásának talajaként és magjaként működhetnek.

Ha érdekel, nézd meg:

Köszönöm kollégáimnak, Kelvy Birdnek a gondolatmenet nyitó képanyagát, valamint Becky Buellnek, Antoinette Klatzky-nak, Eva Pomeroy-nak, Maria Daniel Brasnak, Dorian Baroninak, Emma Paine-nek és Stefan Daynek a tervezethez fűzött hasznos megjegyzéseiket és szerkesztésüket.

Ottó egyéb bejegyzései: homepage